TRVALE DOSAHOVANÁ VYSOKÁ KVALITA PODLOŽENÁ CERTIFIKÁTEM

TRVALE DOSAHOVANÁ VYSOKÁ KVALITA PODLOŽENÁ CERTIFIKÁTEM

RÁDI BYCHOM VÁS INFORMOVALI, ŽE NAŠE SPOLEČNOST ZÍSKALA KE DNI 18.7.2017 CERTIFIKÁT – SYSTÉMY MANAGMENTU KVALITY
ISO 9001: 2015-10.

ČSN EN ISO 9001:2015-10 Systémy managementu kvality

V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2015-10, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality.Neváhejte kontaktovat naše zaměstnance, ať už telefonicky nebo pomocí snadno vyplnitelného formuláře.
Na Vaše dotazy Vám odpovíme v co nejkratším čase nebo se s Vámi přímo spojíme.