Polityka odpowiedzialności biznesowej

Otwarci i przyjaźni dla otoczenia

Igopak Sp. z o. o. S.K., realizując swoją podstawową działalność, pozostaje firmą otwartą i przyjazną dla otoczenia.

Stosujemy zasadę odpowiedzialności korporacyjnej w relacji z naszymi pracownikami jak i na zewnątrz, poprzez działania zgodne ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Nasza odpowiedzialność korporacyjna dotyczy dbałości o rozwój zawodowy naszych pracowników jak również zdrowia i dobrego samopoczucia oraz obszaru wydajności energetycznej i odpowiedzialności społecznej.

Igopak Sp. z o. o. S.K pozostaje firmą otwartą i przyjazną dla otoczenia. Wykonując swoją misję społeczną spółka wspiera finansowo inicjatywy lokalne i kulturę.

Członek zarządu

Wojciech Rośkowicz