Polityka Środowiskowa – environmental policy

CEL

Stawiamy sobie za cel wprowadzenie zmian w naszej organizacji, dzięki którym rozwój ekonomiczny będzie równoważny z rozwojem ekologicznym.

 

Będziemy starali się wdrożyć System Zarządzania Środowiskiem zgodny z ISO 14001 oraz śledzić postęp w nauce, technice i stosować ich najnowsze osiągnięcia w naszej aktywności biznesowej.

 

Zobowiązujemy się do udostępniania klientom opakowań wielokrotnego użytku, ograniczających szkodliwy wpływ na środowisko oraz skupiania naszych działań na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń.

Nasze działania środowiskowe koncentrujemy na:
  • Prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami, na ograniczeniu wytwarzania odpadów.
  • Ochronie zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia papieru, energii elektrycznej i paliw.
  • Ograniczaniu wpływu na zmiany klimatyczne poprzez kontrolę i redukcję emisji CO2 poprzez termomodernizację budynków produkcyjnych.
  • Wdrażanie nowych opakowań pozwalających ograniczyć potrzebną przestrzeń w transporcie.
  • Edukacji proekologicznej pracowników firmy, tak aby każda komórka organizacyjna funkcjonowała w zgodzie z założeniami polityki środowiskowej Igopak.
  • Postępowaniu zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska oraz wewnętrznymi regułami firmy.

Postępowanie zgodnie z rozporządzeniem REACH

Członek zarządu

Wojciech Rośkowicz